4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 1 ห้องรับแขก 1 ห้องครัว 3 ที่จอดรถ 1 ห้องเอนกประสงค
FIRST FLOOR SECOND FLOOR
© Copyright 2012. LAKE-NAKARA. All rights reserved.
Call: 086-645-3838     info@lakenakara.com