มิติเรื่องความเป็นธรรมชาติ บ้านถูกออกแบบให้อยู่ล้อม ทะเลสาบธรรมชาติ
โดยมีสวนส่วนกลางขนาดใหญ่ถึง 2 แห่ง อยู่ในโครงการ ในรูปแบบ
Exercise Courtyard และ Tropical Park จึงเป็นการนำเอาความร่มรื่น
จากธรรมชาติมาใช้เป็นองค์ประกอบของความรื่นรมย์ในการใช้ชีวิตทุกวัน
© Copyright 2012. LAKE-NAKARA. All rights reserved.
Call: 086-645-3838     info@lakenakara.com