มิติในเรื่องความสงบผ่อนคลายด้วยความเป็น Modern Contemporary
ดีไซน์บ้านจึงคำนึงถึงการผสานระหว่างชีวิตทันสมัยกับความเรียบง่ายในวิถี
บ้านจึงอยู่สบายผ่อนคลายได้ในทุกกิจกรรมชีวิตของทุกคน
© Copyright 2012. LAKE-NAKARA. All rights reserved.
Call: 086-645-3838     info@lakenakara.com